Relacje inwestorskie

O spółce

PIXEL PERFECT DUDE SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej IQHOUSE DARIUSZ PIETRALA)
z siedzibą w Kaliszu, adres: Ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz
Wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887690
NIP: 6182188336, REGON: 388381850
Kapitał zakładowy: 117 647,10 zł

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu:
Dariusz Pietrala - Prezes Zarządu

Kontakt

ir@pixelperfectdude.com