Investor Relations

Informations for shareholders

About the company

PIXEL PERFECT DUDE SPÓŁKA AKCYJNA (previously IQHOUSE DARIUSZ PIETRALA)
based in Kaliszu, address: Ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz, Poland
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000887690
NIP: 6182188336, REGON: 388381850

Company structure

Management Board:
Dariusz Pietrala - Chairman of the Board

Contact

ir@pixelperfectdude.com